Skal jeg selv betale for udskiftning af 16 måneder gammel lydpotte?

For 16 måneder siden fik jeg ny lydpotte på min bil. Der er hul i den nu og jeg har fået en ny lydpotte på. 

Jeg mener, at købelovens 2 år bør gælde her og har anført dette overfor forhandler. De har sat en ny men dyrere potte på, men mener jeg skal betale differencen mellem den gamle og ny lydpotte samt arbejdsløn (igen).

Burde jeg ikke holdes skadesløs i denne sag?

Svar:

Den omtalte to års regel i købeloven er ikke en garanti, men derimod en frist, hvor du kan reklamere over eventuelle fejl og mangler.

Hvis de pågældende fejl og mangler viser sig inden for de første seks måneder, anses de for at have været til stede på købstidspunktet, medmindre forhandleren kan bevise noget andet. Derfor vil man næsten altid have krav på gratis at få udbedret fejl og mangler inden for den omtalte frist.

Viser fejlen sig først efter seks måneder, men inden der er gået to år, er det kunden, der skal sandsynliggøre, at den har været der hele tiden, fx i form af en dårlig galvanisering af lydpotten. Kan kunden løfte denne bevisbyrde, har kunden krav på en gratis ombytning.

Jeg kan ikke vurdere, om en lydpotte bør kunne holde i mere end 16 måneder, for det afhænger af lydpottens kvalitet - og dermed dens pris. Men kan du sandsynliggøre, fx via eksperter hos FDM, at hullet i lydpotten skyldes en produktionsfejl, har du - som du skriver - krav på gratis at få udskiftet lydpotten med en ny lydpotte af samme model.

Værkstedet kan forlange, at du skal betale forskellen, hvis du vælger at få en lydpotte, der er dyrere end den anden.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk