Hvornår forældes et erstatningskrav mod en advokat for forkert rådgivning?

Hvor længe efter kan man gøre erstatningskrav mod en advokat, hvis han fx har rådgivet forkert i forbindelse med oprettelse af testamente eller ægtepagt?

Er det anderledes, hvis han har begået fejl i en ejendomshandel?

SVAR:

Erstatningskravet forældes på 3 år fra tidspunktet for den fejlagtige rådgivning, men fristen suspenderes, hvis klienten hverken vidste eller burde vide, at rådgivningen var fejlagtig, og det vil meget ofte være tilfældet.

Erstatningskravet forældes altid, når der er forløbet 10 år fra den fejlagtige rådgivning, også selv om klienten har været i utilregnelig uvidenhed om sit krav, dvs. hverken vidste eller burde vide, at advokaten havde rådgivet forkert.

Der gælder samme regler for for advokatfejl i en ejendomshandel

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus