Må grundejerforening kræve 100 kr. i rykkergebyr?

Min grundejerforening har opkrævet et gebyr på 100 kr., fordi min indbetaling af kontingent kom  to dage for sent ind på kassererens konto. Jeg havde benyttet mig af en giro-service i en bank, hvorfor betalingen er lidt langsommere. Jeg stoppede brevet med indbetalingen i postkassen tre-fire dage før betalingsfristen.

Jeg har argumenteret med, at et sådant gebyr må man ikke opkræve, mens grundejerforeningen siger, at det står i foreningens vedtægter, at man SKAL opkræve et sådant gebyr ved for sen betaling - selv om gebyret også kaldes for et rykkergebyr i foreningens regnskab. Og der er jo ikke udsendt en rykker.

Er det i øvrigt ikke rigtigt, at et sådant strafgebyr ikke er tilladt i følge renteloven? Hvis jeg forstår det ret, bliver et sådant gebyr regnet for at være en forhøjet strafrente?

SVAR:

Da du har betalt to dage for sent, skal du betale det nævnte gebyr på 100 kr., således som dette er bestemt i vedtægterne, også selv om der ikke er udsendt en rykkerskrivelse.

Grundejerforeningen er efter det oplyste ikke erhvervsdrivende, og derfor er reglen i rentelovens § 9 b ikke gældende. Hvis grundejerforeningen havde været erhvervsdrivende, kunne der ikke opkræves rykkergebyr, når der ikke er udsendt en rykkerskrivelse.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus