Skal forhandleren betale portoen ved indsendelse af mobiltelefon til garantireparation?

Jeg købte en mobiltelefon for 10 dage siden, og den virker ikke rigtigt. 

Nu skal jeg sende den ind til forhandleren igen for reparationen. 

Jeg vil gerne vide, om hvem betaler for portoen.

Svar:

Forhandleren kan bede dig aflevere og hente mobiltelefonen i en forretning i nærheden, men kræver forhandleren, at mobiltelefonen skal sendes til et værksted, kan du forlange at få portoen refunderet. 

Det fremgår helt klart af forarbejderne til købelovens regler om forbrugerkøb:

Med venlig hilsen

Erik Frodelund