Kan hotel kræve ekstra høj takst for brug af telefonen på værelset?

Jeg har et lille problem. Jeg blev indlogeret på et hotel i forbindelse med et kursus.

Da jeg opdagede, at der var en fastnettelefon på mit værelse, valgte jeg at bruge den i stedet for min mobiltelefon (med taletidkort), da jeg troede at det var billigere. 

Det har så vist sig at det var meget meget dyrere.

På værelset var der en seddel, der oplyste, at man skulle trykke 0 for at få linje ud og 9 til receptionen.

Mit spørgsmål er, hvorvidt hotellet burde gøre gæster opmærksom på, at det var dyrere at ringe fra denne fastnettelefon end fra andre fastnettelefoner.

Jeg er langt fra hyppig gæst på hoteller i Denmark og jeg var bitterlig ikke klar over at det var dyrere.

Ligeledes brugte jeg den til at ringe til udlandet. Her kræver hotellet åbenbart 3 kroner hvor hver gang jeg forsøger at komme igennem.

Jeg har prøvet at få en specifikation (tid) på disse samtaler, men det kan ikke lade sig gøre.

Svar:

Du har krav på, at hotellet på et for brugerne iøjnefaldende sted opsætter et skilt med tydelig angivelse af de priser, der beregnes for benyttelse af telefonen.

Skiltet skal indeholde oplysning om prisen pr. minut inklusive moms for følgende selvvalgte samtaler:

a) Lokalsamtaler.

b) Samtaler mellem landsdelene.

c) Samtaler til Sverige, Norge og Finland.

d) Samtaler til Øvrige Europa. Det er tilstrækkeligt at angive laveste og højeste pris.

e) Samtaler til USA og Canada.

Skiltet skal indeholde oplysning om eventuelle gebyrer eller mindstepriser.

Skiltet skal indeholde oplysning om eventuelle rabatter og nedsatte priser på særlige tidspunkter.

Af skiltet skal fremgå, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger om samtalepriser m.v.

Da hotellet har overtrådt disse regler, som fremgår af Monopoltilsynets bekendtgørelse af 28.12.1984, kan hotellet straffes med bøde

Du har krav på at få en specificeret regning, og du kan sandsynligvis også kræve en reduktion af regningen for din brug af telefonen, da du ikke var bekendt med de høje takster, også selv om stort set alle hoteller tager en høj pris for telefoni (dog undtagen samtaler mellem værelser).

Med venlig hilsen

Erik Frodelund