Har forhandleren ret i, at der ikke er garanti på batteriet på min bærbare PC?

Jeg har for ca 5 måneder siden købt en bærbar HP computer, og har været meget glad for den, men nu er batteriet faldet sammen, og den kan kun køre med strøm fra stikkontakten, og så går fidusen ligesom lidt af den mht. det bærbare.

Jeg har nu fået at vide af forhandleren at der ikke er garanti på batteriet, selvom det ikke er mere end 5 måneder gammel.

Kan forhandleren gøre det? Jeg troede den var under garanti ligesom resten af maskinen.

Svar:

Det er noget juridisk vrøvl, forhandleren kommer med. Som forbruger har du en reklamationsfrist på to år, og i det første halve år anses eventuelle fejl og mangler at have været til stede på leveringstidspunktet. Derfor kan du forlange dem udbedret uden udgift for dig.

Et medfølgende batteri til en bærbar pc bør efter min opfattelse kunne holde strøm i mere end et halvt år. Derfor er der tale om en fejl eller mangel ved batteriet.

Send eventuelt forhandleren et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du på ny fremsætter dit krav om en gratis udbedring af fejlen ved batteriet i den bærbare pc. Tilføj at du som forbruger har krav på en sådan reparation, jf. købelovens § 78.

Skriv at du ønsker et skriftligt svar inden otte dage, da du - om nødvendigt - agter at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet, hvis forretningen fortsat afviser at reparere eller udskifte batteriet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund