Bør jeg vente med at søge gældssanering til efter d. 01.10.2005, når de nye regler er trådt i kraft?

Der er vedtaget en lovændring for gældssanering "lov nr. 365 af 24 maj 2005.

Hvilke væsentlige ændringer er til loven?

og er det en fordel at vente til 1.10.05, når man som jeg har hjemmeboende børn?

Jeg har den tidligere gældsberegningsmetode og søgte også sidste år, men skulle vente 1 års tid så visse betingelser blev opfyldt - hvori består ændringerne til beregningen?

Bliver samlever stadig beregnet som indtægtskilde, selvom gælden er min egen - samlever har intet med investeringerne at gøre, hvoraf min gæld er opstået?

SVAR:

Der kommer mange ændringer pr. 1/10 2005.

Det er alt for omfattende at skrive om her, men det skal oplyses :

at rådighedsbeløbene forhøjes væsentligt og for børnefamilier er det en meget stor forhøjelse.

at ægtefællen/samlever ikke skal deltage i betalingen, hvis gælden er opstået før samliv/ægteskab. I budgettet deles ægtefællerne/samlever om fælles udgifterne 50/50, og ægtefællens indkomst medregnes således ikke.

at hvis man selv eller ens selskab er eller har været erklæret konkurs er der mulighed for en "mildere" gældssanering, bl. a. kun 3 års afdragstid og ikke krav om fuldt stabile økonomiske forhold men til gengæld skal betalingen løbende reguleres. Ordningen bliver kaldt "iværksætter gældssanering" og gælden skal stort set være erhvervsmæssig.

Den bekendtgørelse der skal fastsætte regler er p.t. kun i udkast - kommer nok i september 2005.

Det er dog ret sikkert at rådighedsbeløbet pr måned bliver 2.300 kr.  pr. barn på 7-17 år,  4.600 kr. til enlige og  7.800 kr. pr. par.

De fleste skifteretter råder folk til at vente med at søge om gældssanering til efter 1/10 2005.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk