Kan ejendomsmægler løbe fra mundtlig aftale om halv pris, hvis vi selv fandt køberen?

Jeg har ved salget af min andelsbolig brugt en ejendomsmægler (home). Vi lavede en formidlingsaftale, hvor prisen var på 47.000 kr. Inden vi underskrev aftalen spurgte vi hvad det ville koste, hvis vi selv fandt en køber og de kun skulle lave papirarbejdet. Her blev svaret "halv pris ingen markedsføring" (ca. 20.000 kr) Dette svar er jeg sikker på. Desværre blev det ikke skrevet i aftalen. 

Undervejs i forløbet skiftede selve den person der sad med vores sag. Jeg gjorde opmærksom på vores aftale til den nye og han svarede at "hvis det var aftalen så er den stadig gældende". Vi har nu selv fundet købere og fremvist, samt fået dem godkendt i foreningen. Tilbage er kun papirarbejdet med købsaftalen, men da en 3. person (daglig leder af butikken) fra kæden tilfældigvis så disse papirer undrede han sig over prisen, og sagde "har jeg ikke taget mere end det" og nu står vi til at skulle betale den fulde pris. Aftalen med den første mægler, som ikke er ansat hos kæden mere, er så blevet til kun "hvis vi selv fandt en køber i løbet af kort tid som er ca. 14 dage".

Lang historie, men mit spørgsmål er nu.

- Kan kæden løbe fra deres mundtlige aftale?

- Hvordan og hvem skal bevise aftalen så den ikke ender i ord mod ord.

- Kan de forlange at vi betaler fuld pris?

Svar:

Selv om mundtlige aftaler er bindende, kan mæglerfirmaet benægte, at der er indgået en aftale om rabat, eller hævde, at aftalen havde et andet indhold, og så taber I  sandsynligvis sagen, når I ikke har sørget for at få en skriftlig aftale.

I har nemlig bevisbyrden for rabataftalens indhold, og I kan kun løfte bevisbyrden, hvis den person, som I indgik den mundtlige aftale med, er ærlig, og det lyder det jo ikke til.

Papirarbejdet  i form af udfærdigelse af en overdragelsesaftale kan normalt ordnes på mindre end 1 time, så det lyder helt urimeligt, at I skulle betale 20.000 kr. for papirarbejdet, og endnu mere urimeligt at det nu ser ud til at ende med, at I skal betale 47.000 kr. til ejendomsmægleren for bistand med udfærdigelse af en salgsaftale..

I kan klage over mægleren til Klagenævnet for ejendomsformidling

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.

Århus