Kan man flytte et ejerpantebrev til en ny ejendom uden ny tinglysningsafgift?

Kan man flytte et ejerpantebrev fra den ene ejendom til den anden, når begge ejendomme er ejet af den samme ejer, og på den måde spare tinglysningsafgift, hvis man fx. sælger den ene ejendom og så flytter ejerpantet over i den anden til senere brug?

Svar:

Svaret er nej

Inddragelse af en ny fast ejendom koster ny tinglysningsafgift på 1,5% af ejerpantebrevets pålydende. Dette fremgår klart af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 3.

Efter den gamle stempellov, som var gældende indtil d. 01.01.2000, var det muligt stempelfrit at overflytte ejerpantebreve til en ny fast ejendom, men denne mulighed for vandrende pantebreve blev afskaffet ved indførelsen af tinglysningsafgiftsloven.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.

Århus