Bør jeg underskrive skylderkendelse til en gammel kreditor med en transport i min eventuelle overskydende skat?

Jeg har i 1999 stoppet som selvstændig med deraf følgende gæld.

Jeg har tidligere forsøgt med gældssanering men fik ingen.

Jeg har efterfølgende været i fogedretten etc.

Jeg har ca. 15 kreditorer som har penge til gode, og har fået henlagt sagerne hos de fleste.

Men jeg har et firma som forsøger alle mulige krumspring, og det sidste brev jeg har modtaget, har man vedlagt en skyldnerkendelse, som samtidig indeholder et afsnit om at firmet får transport i min evt. overskydende skat etc. Den præcise ordlyd er:

Jeg tiltransporterer herved kreditor alle mine rettigheder til overskydende personskat, person/firmaskat eller selskabsskat samt moms, der måtte komme til udbetaling for tidligere indkomstår/perioder så længe ovennævnte gæld med pålæg af renter og omkostninger ikke er betalt. Jeg er indforstået med, at denne transport anmeldes overfor Det Centrale Fordringsregister hos Told- og skatteregionen. De herved fremkomne provenuer vil være at betragte som ekstraordinære afdrag.

Hvis jeg ikke underskriver denne skyldnerkendelse vil man trække mig i fogedretten igen, som man har gjort tidligere, og hvor jeg erklærede mig insolvent.

Men jeg ønsker ikke at underskrive en sådan skyldnerkendelse, da jeg vil forsøge at stille alle mine kreditorer lige, og kan ikke give denne kreditor en bedre stilling end de øvrige kreditorer.

Jeg mener, at dengang gælden blev stiftet underskrev jeg jo nogle papirer om at betale gælden af etc. Så kan det vel ikke være rigtigt at jeg skal underskrive en skyldnerkendelse?

Svar:

Du er berettiget til at nægte at underskrive skylderkendelsen. Firmaet har i forvejen et fundament til at sende dig i fogedretten, og det er korrekt, at du ikke bør give firmaet fordele frem for de øvrige kreditorer.

Transporten er i øvrigt delvist i strid med kildeskattelovens § 62, stk. 5, som lyder således 

Krav på tilbagebetaling af overskydende skat m.v. kan ikke overdrages før udløbet af det indkomstår, kravet vedrører. Aftaler om sådanne overdragelser er ugyldige.

Du kan med andre ord ikke i 2004 gyldigt give firmaet transport i din overskydende skat for 2004 eller senere, men kun for 2003 eller tidligere indkomstår.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus