Må vi lade andre købe møbler på vort tilgodebevis på 12.300 kr.?

Vi har et tilgodebevis fra en møbelforretning, påført vores navn og adresse, samt teksten ”Til køb af andre varer”. Tilgodebevisets pålydende er 12.300 kr. Varerne vi returnerede, var bestillingsvarer til en værdi af kr. 13.800,-. Vi accepterede således et nedslag på 1.500 kr. pga. dette.

 

Da et par af vores venner skulle have nye møbler, overdrog vi tilgodebeviset til dem, samt en fuldmagt til at kunne benytte det.

 

Ved leveringen af møblerne til vores venner, nægtede forretningen dog at modtage tilgodebeviset, og de måtte betale kontant i alt 22.000 kr. for møblerne.

 

Kan forretningen nægte at modtage et tilgodebevis, selv om tilgodebeviset ikke er udstedt til betaler, men der foreligger en fuldmagt.

 

Kan vi efterfølgende få udbetalt pengene på tilgodebeviset fra forretningen, hvis svaret på ovenstående spørgsmål er ”Nej”?

Svar:

I har ret til at lade andre købe varer på jeres tilgodebevis, og efter det oplyste har forretningen pligt til at indløse det.

Send forretningen et anbefalet brev, som I - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor I udbeder jer en skriftlig forklaring på, at tilgodebeviset ikke kunne indløses.

Skriv at I ønsker et skriftligt svar inden otte dage, da I om nødvendigt agter at gå videre med sagen til Forbrugerstyrelsen og Forbrugerklagenævnet.

Kommer der ingen svar - eller et negativt svar - kan I indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund