Skal feriegirokort på 5 ugers ferie tælles med som indkomst ved beregning af boligstøtte?

Jeg bliver arbejdsledig pr. 30.6. og får derved feriegirokort på 5 ugers ferie. Da jeg får boligstøtte har jeg følgende spørgsmål.

Jeg mener at have læst, at feriepenge man får ved ophør af ansættelse (funktionær) ikke skal lægges til ens indkomst, her altså for 2004. Det har jo betydning for om man får for meget udbetalt i boligstøtte, når året er omme.

Svar:

Der gælder ganske rigtigt en særregel for de tilfælde, hvor en boligstøttemodtager som følge af afslutning af et ansættelsesforhold med løn under ferie får feriepenge, der beskattes i boligstøtteåret, men først udbetales i det efterfølgende år. 

Der ses efter boligstøttelovens § 46, stk. 6, bort fra feriepenge i den situation, hvor feriepengene på grund af jobskifte fra et job med løn under ferie bliver beskattet hos modtageren i boligstøtteåret uden at kunne udbetales i det pågældende år, det vil sige uden at der sker en lønnedgang i samme år som følge af afholdt ferie.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.

Århus


Hit Counter

23-08-12