Skal feriegirokort på 5 ugers ferie tælles med som indkomst ved beregning af boligstøtte?

Jeg bliver arbejdsledig pr. 30.6. og får derved feriegirokort på 5 ugers ferie. Da jeg får boligstøtte har jeg følgende spørgsmål.

Jeg mener at have læst, at feriepenge man får ved ophør af ansættelse (funktionær) ikke skal lægges til ens indkomst, her altså for 2019. Det har jo betydning for, om man får for meget udbetalt i boligstøtte, når året er omme.

Svar:

Der har tidligere været en særregel for de tilfælde, hvor en boligstøttemodtager som følge af afslutning af et ansættelsesforhold med løn under ferie får feriepenge, der beskattes i boligstøtteåret, men først udbetales i det efterfølgende år.  Der blev efter boligstøttelovens § 46, stk. 6, set bort fra feriepenge i den situation, hvor feriepengene på grund af jobskifte fra et job med løn under ferie bliver beskattet hos modtageren i boligstøtteåret uden at kunne udbetales i det pågældende år, det vil sige uden at der sker en lønnedgang i samme år som følge af afholdt ferie.

Reglen blev afskaffet fra d. 01.01.2016, og udbetalingen af feriepenge kan derfor også i den nævnte situation medføre tilbagebetaling af boligstøtte.

Dette vil også gælde for udbetaling af de indefrosne feriepenge 2019-2020, medmindre reglerne laves om. Det må påregnes at der laves særregler ofr udbetaling af de indefrosne feriepenge 2019-2020.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.

Århus