Skal jeg betale 12.100 kr. for 3 måneders fængselsophold for over 10 år siden?

I 1992 afsonede jeg en dom på 3 måneders fængsel. I dag 11 år og nogle måneder efter får jeg en opkrævning på kr. 12.100,00. 

Jeg mener at have læst, at man ikke skal betale for at afsone en straf, er det korrekt hvad jeg har læst? 

Hvis det ikke er rigtigt, er gælden så ikke forældet.

SVAR:

Det ligger helt fast, at du skal betale afsoningsomkostningerne.

Højesteret har i en dom fra 1993 fastslået, at kravet ikke forældes på 5 år på samme måde som hotelregninger. Kravet forældes først på 20 år.

Kravet kan i særlige tilfælde være bortfaldet ved passivitet fra myndighedernes side.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus