Kan vi slippe fri for 10-årig forpligtelseserklæring over for religiøst samfund?

Min kone og jeg har i 15 år været medlem af "andet trossamfund" og sidste år tegnede vi forpligtelseserklæringer - også kaldet 10-års kontrakter. Men forskellige episoder har ført til, at vi nu gerne vil tilbage til folkekirken og betale vor kirkeskat her, og som sådan gerne vil fri af forpligtelseserklæringerne. 

Rent skattemæssigt er der vist intet problem, idet vore selvangivelser først skal afleveres her den 1/7, og da det er første år med omhandlede fradrag, kan vi vel blot lade være med at gøre brug af det? 

Men hvorledes stiller det juridiske sig efterfølgende mht. at "komme fri" af erklæringerne? Med andre ord, kan vi blive tvunget til at betale de næste 9 år, evt. ved lønindeholdelse, hvis vi nægter at betale?.

Svar:

Erklæringen er som udgangspunkt bindende efter sit indhold, men I kan formentlig blive frigjort for forpligtelsen, da der foreligger bristende forudsætninger. I kan henvise til Østre Landsrets dom af 14.09.1981 (UfR 1981.1070 ØLD).

Der kan under ingen omstændigheder ske lønindeholdelse, men der kan gøres udlæg i jeres ejendele, hvis I mod forventning skulle blive dømt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.