Kan mægler kræve salær for handel, som ikke blev gennemført på grund af købers misligholdelse?

Min mor har sit hus til salg hos en statsautoriseret ejendomsmægler. En køber har underskrevet købsaftale, men har siden misligholdt handlen ved ikke at indbetale de aftalte beløb, køber har ikke fået huset udleveret. Køber har fået henstand, men har heller ikke overholdt disse datoer. Handlen er nu hævet og der skal gennemføres et dækningssalg.

Spørgsmål: Skal min mor betale ejendomsmægleren salær for den handel som ikke blev gennemført pga. af købers misligholdelse?

Hvis mægler skal have salær for både det første ikke gennemførte salg og dækningssalget, skal min mor så betale begge salærer, hvis der ikke kan inddrives penge fra køber?

Svar:

Mægleren har ikke krav på salær for det første salg, se lov om omsætning af fast ejendom § 11, stk. 2, som lyder således

Går formidlerens opdrag ud på salg, bortfalder vederlagskravet, hvis handelen ikke bliver gennemført på grund af den anviste købers forhold. Går opdraget ud på køb, bortfalder vederlagskravet, hvis handelen ikke bliver gennemført på grund af den anviste sælgers forhold.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.

Århus


Hit Counter

16-09-14