Kan mine forældre sælge ejerlejlighed 15% under vurderingen til mig og min samlever?

Min kæreste og jeg bor sammen i en lejlighed, som mine forældre ejer. Nu overvejer vi at benytte os af det såkaldte forældresalg, således at mine forældre sælger lejligheden til mig, til nedsat pris, 15 % under vurderingen. 

Vi er ikke gift, men har boet sammen i lejligheden i ca. 14 måneder. Vi står begge to på lejekontrakten. Men kan lejligheden sælges til os begge to?

 

Svar:

Reglen om at man kan sælge fast ejendom 15% under nyeste ejendomsvurdering, uden at dette betragtes som en gave, står i et cirkulære  fra 17.11.1982. Reglerne gælder ved overdragelser til personer, som falder ind under den gaveafgiftspligtige personkreds, f. eks. børn og svigerbørn.

Da I ikke er gift, skal din samlever betale indkomstskat af gaver fra dine forældre, og hvis han bliver køber sammen med dig til den lave pris, skal han efter min mening betale almindelig indkomstskat af differencen mellem den fulde handelsværdi og den aftalte købspris.

Det er klogere, at du alene køber ejerlejligheden af dine forældre, og at du så senere, når I har boet sammen i mere end to år, da overdrager 50% af ejerlejligheden til ham til 15% under vurderingen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.