Kan jeg kræve erstatning af vinfirma for ødelagt granitgulv?

Jeg har af mit firma fået en flaske dessertvin i vores julegave. Denne dessertvin lagde jeg ud i vores vinreol, der står i vores entre.

En morgen først i januar kom jeg ud i entréen for at hente min jakke, og der var en forfærdelig stank af vin og gulvet var klistret fuldstændig ind i vin. Jeg troede først at en af flaskerne var faldet ned, men så at der ikke manglede nogle i reolen, til gengæld var proppen på den flaske jeg havde fået i julegave af mit firma røget ud og ramt modsatte væg i lokalet og al vinen var sprøjtet ud over gulvet.

Det granit gulv vi har i entréen er ikke syrefast (granitten indeholder kalkpartikler) dvs. når det kommer i kontakt med syre kommer der hvide skjolder på gulvet, hvilket desværre var tilfældet her. Jeg nævnte det for den medarbejder i vores firma der havde med vores julegaver at gøre. Hun kontaktede den leverandør der havde sendt vinen, og de sendt mig straks 6 flasker af den samme vin, hvilket jo var meget fint, men ikke erstatter mit ødelagte gulv.

Jeg har efterfølgende fundet ud af at firmaet der har leveret vinen har udsendt et brev til alle der har modtaget netop denne dessertvin fra dem, da de har fundet ud af at der i produktionen var en ventil der var i uorden og dette har bevirket at der er kommet "tryk" i flaskerne, hvilket flaskerne ikke er proppet godt nok til.

Mit spørgsmål er, kan jeg rette krav mod dette firma om erstatning for mit ødelagte granitgulv?

Svar:

Ja, jeg vil mene, at du har et erstatningskrav mod vinleverandøren, eftersom det utilsigtede overtryk givetvis må betegnes som en defekt ved produktet, jvf. Produktansvarslovens § 6. At skaden må anses som en konsekvens af defekten synes der heller ikke at kunne være rimelig tvivl om.

Du skal dog være opmærksom på, at der i henhold til lovens § 8 fradrages et beløb på p.t. kr. 4.000 i erstatningen (en art "selvrisiko").

Jeg vil anbefale, at du retter skriftlig henvendelse til leverandøren med en opgørelse af dit erstatningskrav - send brevet anbefalet og behold selv en kopi af bevismæssige grunde.

Med venlig hilsen

Husen Advokater

Karen Kaufmann