I hvor lang tid er der garanti på en reparation af en guitarrørforstærker?

Hvor lang tid gives der garanti på reparation af elektronik ?
I mit tilfælde fik jeg repareret en guitarrørforstærker 28/05 2002, for  2332,65 kr "adskilt & undersøgt, potmeter & switch skiftet, 4 rør skiftet, gennemgået for dårlige lodninger, testet, samlet & afprøvet"
Er der stadig garanti på ?

Svar:

Ja, der er stadig garanti på reparationen. Ved reparationer skelner man mellem, om man udskifter defekte dele eller "blot" reparerer på dem, der er der.

Hvis man udskifter dele, er det købeloven, der gælder. Det er det, der er sket i dit tilfælde, så vidt jeg kan bedømme. Efter Købeloven gælder der en 2 års reklamationsfrist, der løber fra udleveringen efter endt reparation.

Hvis man ikke udskifter dele, men reparerer på dem, der er, gælder købeloven ikke. Derimod gælder dansk rets almindelige forældelsesregel, og reklamationsretten er derfor 5 år.

Men i dit tilfælde, er der jo ikke engang gået to år, så du kan stadig reklamere over fejl ved reparationen. Hvis du allerede nu har fundet fejl bør du reklamere med det samme. Selv om der er 2 års reklamationsfrist, betyder det nemlig ikke, at man, når man har opdaget fejl, kan vente i op til 2 år. Man må reklamere "inden rimelig tid", som antages at være max. 2 måneder fra man opdagede fejlen.

Med venlig hilsen

Annette Hansen