Har grundejerne i sommerhusområde pligt til snerydning?

Jeg har et sommerhus i et område, hvor de fleste udelukkende anvender huset som sommerhus og få bor helårs (lovligt).

Vejene i området tilhører grundejerforeningen og her diskuteres det om grundejerne har pligt til at rydde deres veje fx af hensyn til hjemmehjælpere mv.

Hvordan er reglerne for snerydning i sådant et område?

Svar:

Nej, der er ingen pligt til at rydde private fællesveje i et sommerhusområde for sne. 

Det vil udelukkende være en opgave for de ejere, der har ret til at bebo deres huse hele året.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund