Må VVS-mand overskride sit prisoverslag med 100%?

Jeg fik i efteråret et overslag (skriftligt) på flytning af oliefyr, vandvarmer samt tilslutning af vand og stokerfyr i et nyt fyrrum på min bopæl. Det lød på lige over 20.000 incl. moms!

VVS manden ville ikke give et tilbud? Begrundelsen var, at det kunne jo blive unødvendigt dyrere den vej. (Jeg havde i forvejen et skriftligt tilbud fra en anden, på ca. samme beløb, men kunne personligt bedre lide ham med overslaget!)

Det blev sat i værk og ca. 2. mdr. senere, efter at arbejdet er udført, modtager jeg en regning på ca. 40.000!

Kan han tillade sig som professionel at "skyde" så meget forbi? Jeg tænker selvfølgelig her på min tegnebog, men også på ham den anden VVS-mand, som ikke fik jobbet!

Svar:

Overslag er ikke bindende på samme måde som tilbud, hvad du jo tydeligvis er klar over. Der gælder ikke nogen lovbestemt grænse for, hvor meget den erhvervsdrivende må "skyde" forkert (for lavt), når der gives overslag på prisen på et arbejde. 

Forbrugerklagenævnet har dog ved flere lejligheder skønsmæssigt nedsat overslag, som var alt for lave. Der er således eksempler på at mere end 10 % overskridelse ikke blev accepteret. Håndværkeren kan dog måske have en rimelig forklaring på merprisen.

Jeg vil antage, at du ikke behøver acceptere mere end 10-15 % overskridelse.

Med venlig hilsen

advokat Jette Jessen

Ret & Råd, Hinnerup