Skal jeg betale 600 kr. i erstatning til biblioteket for knækket videobånd?

Jeg har været så uheldig at låne et bånd på biblioteket, der knækkede med det samme jeg satte det i videomaskinen. 

Nu vil biblioteket så have 600 kr. i erstatning, hvilket jeg finder er helt urimeligt. Jeg har været inde på Københavns Kommunes Biblioteker's hjemmeside, og kan der se at man er erstatningspligtig: "Hvis bibliotekets materialer beskadiges, mistes eller ikke afleveres, skal de erstattes efter takster fastsat af biblioteket" 

Men efter min mening, kan man ikke undgå at et videobånd, på et eller andet tidspunkt, går i stykker da det jo bliver slidt, på lige fod med en sliddel i en bil. Mit spørgsmål er:

Må biblioteket ikke forvente at et videobånd har en begrænset levetid?

Man tør jo ikke at benytte biblioteket mere, da man jo kan risikere at blive "sidste låner" af et materiale.

Svar:

Bestemmelsen du citerer er meget tvivlsomt en del af aftalen - det er ikke særligt blevet fremhævet overfor dig at det var lånevilkårene.

Dernæst - selvom bestemmelsen skulle være en del af aftalen - må den formentlig i mangel af andet fortolkes således, at du kun er ansvarlig, når du har udvist en uagtsom handling. Med andre ord bærer biblioteket fortsat den almindelige vedligeholdelsespligt.

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød