Bortfalder garantien på PC, hvis label på sidebeklædningen brydes?

Hvis jeg køber en almindelig pc'er hos en forhandler, er det min opfattelse, at jeg efterfølgende kan montere f.eks. en ekstra harddisk i maskinen, sætte ekstra ram i osv., uden det har indflydelse på garantien på selve maskinen.

Det kræver selvfølgelig, at jeg véd hvordan det gøres, og ikke fejlmonterer noget.

Jeg mener ikke, at forhandleren kan aftale med en almindelig forbruger, at forbrugeren skal betale forhandleren (en høj timeløn) for at gøre dette.

Jeg har set et eksempel på, at nogle forhandlere sætter en label på pc'en, så sidebeklædningen ikke kan afmonteres, hvilket er forudsætningen for, at man kan komme til at eftermontere eller udskifte udstyr, og at garantien (på det oprindelige udstyr) bortfalder, hvis denne label brydes. Det er klart, at forhandleren selvfølgelig ikke skal garantere for det nye udstyr, der sættes i, men det har jeg jo også modtaget separat garanti på, da jeg købte ekstraudstyret.

Såfremt forhandleren handler med en erhvervsvirksomhed er der selvfølgelig aftalefrihed, og den erhvervsvirksomhed, som accepterer en sådan aftale, er selvfølgelig bundet af aftalen.

Men jeg mener ikke, at en privat forbruger kan forpligtes hertil, det skulle jo svare til at man ikke måtte udskifte tændrør, sætte nye vinduesviskere eller letmetalfælge på sin bil.

Er det muligt at give et præcist svar på dette spørgsmål?

Svar:

Der er forskel på en garanti og købelovens regler. Som udgangspunkt kan en garanti begrænses, men det må ikke kaldes en garanti medmindre garantien stiller forbrugere bedre end købelovens almindelige regler.

Forbrugerombudsmanden har tidligere påtalt at bilforhandlere ikke må stille krav om, at serviceeftersyn skal foretages af autoriserede værksteder for at bibeholde garantien, da dette fandtes ugrundet og alene begrundet i et ønske om at sikre bestemte værksteder arbejde. Det er ikke sikkert, at det samme er tilfældet, hvis garantien var betinget af, at det var en fagmand, der udførte servicen.

Uanset eventuelle begrænsninger i garantien - så gælder købelovens almindelige regler - hvilket medfører, at køber har 2 års reklamationsfrist, og at der i  - hvis fejlen viser sig inden for 6 måneder efter købet, gælder en formodning for, at fejlen var til stede ved leveringen - dvs. det er sælger der skal godtgøre, at manglen skyldes fx. forkert behandling eller fejl ved udskiftning eller andet. Er der gået mere end 6 måneder - er det fortsat køber, der skal bevise, at der er tale om en oprindelig mangel/fejl ved computeren for at kunne gøre et mangelsansvar gældende

Med venlig hilsen

Birgit Thrusholm

Ret & Råd, Køge