Skal min samlevers indtægter medregnes ved gældssanering ?

Jeg fik for 5 år siden afvist en gældssanering med følgende begrundelse:

Når imidlertid henses til de nærmere omstændigheder ved gældens pådragelse, herunder at en ikke ubetydelig del af gælden er skattegæld oparbejdet i perioden 1990 til 1993, til at forholdet omkring anparten ikke er afklaret, og til størrelsen af de samlede hus- og transportudgifter sammenholdt med skyldnerens alder og den tilbudte dividende, findes grundlaget for på nuværende tidspunkt at meddele gældssanering ikke at være til stede.

En stor del af den omtalte skattegæld, er renter af ældre skattegæld, som med skattevæsenets uigennemskuelige måde at beregne renter på, kommer til at fremstå som ubetalt skat.

Mine samlede bolig og transportudgifter er for nuværende ca 6000 kr. om måneden (jeg bor alene, i et lejet hus)

Forholdet omkring anparten, èn anpart a 50000 kr , selskabet er under likvidering, max efterudbetaling til mig, ca 1.000 kr.

Min indtægt er ca 18.500 kr. om måneden før skat

Min alder 37 år.

Jeg påtænker i nærmeste fremtid at flytte sammen med min kæreste, som ejer et nedlagt landbrug, hun er enlig mor til 3 børn, og studerende på revalidering (dvs. hun modtage dagpengesatsen under uddannelsen ).

Spørgsmålet er så, hvor store er mine chancer for at opnå gældssanering efter "sammenflytningen"? Min økonomiske situation vil alt andet lige bedres, således at den tilbudte dividende kan blive større.

Skal det budget, som vedlægges ansøgningen om GS omhandle hele husstanden, eller mig alene?

SVAR:

Da din i al væsentlighed er stiftet før påbegyndelse af jeres samliv, skal det månedlige afdrag beregnes på basis af din nettoindkomst med fradrag af halvdelen af jeres rimelige faste udgifter og med et rådighedsbeløb på 4.840 kr.

Din kærestes indtægt og formue skal således  ikke tælles med

Du kan med fordel læse om gældssanering her på linien på emne nr. 646, som er opdelt i 5 underemner.

Jeg foreslår, at du venter lidt med at søge om gældssanering, indtil du rent faktisk er flyttet sammen med den nye samlever. Jeg går ud fra, at det ikke er livet om at gøre at få gennemført gældssaneringen her og nu.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600