Kan fitness-center ignorere skriftlig opsigelse?

Min søn har lavet en kontrakt med et Fitness-center på et år. Da der er gået næsten 11 mdr. sender han dem en skriftlig opsigelse. 1 mdr. efter får han en rykker.

Han ringer og spørger hvad rykkeren skal til for - og får så af vide at han i følge kontrakten ikke kan opsige pr. brev men skal henvende sig personligt og skal derfor betale frem til han møder op. Kan det være rigtigt??? 

Vi har altid troet, at en skriftlig opsigelse var gældende uanset hvad....

Svar:

Som udgangspunkt kan fitnesscenteret godt betinge sig, at din søn opsiger personligt, men så må de gøre tydeligt opmærksomt på dette i kontrakten. Det er rigtigt, som du skriver, at man altid regner med, at man kan opsige skriftligt. Dvs. at kravet om personlig opsigelse fraviger fra, hvad man som forbruger måtte regne med. Derfor skal et sådant vilkår fremhæves. Men det er således ikke helt korrekt, at man altid kan opsige skriftligt.

Du skriver ikke, om dette har været opfyldt i din søns tilfælde, men uanset dette kan fitnesscenteret ikke bare sende en rykker ud. Det følger af almindelig loyalitetsprincipper, at fitnesscenteret har pligt til at gøre din søn opmærksom på, at han ikke kan opsige pr. brev. De kan således ikke bare modtage brevet, og forholde sig passive, og så sende en rykker efter, at der er gået en måned.

Fitnesscenteret burde have kontaktet sin søn med det samme og fortalt, at hans opsigelse ikke var i orden, og i den forbindelse oplyse ham om, at han skulle opsige personligt.

Det har således været klart for fitnesscenteret, at din søn troede opsigelsen var i orden, og de har ikke gjort noget for, at han skulle tro andet. De kan derfor ikke kræve, at han betaler for den periode, hvor han ikke har vidst, at opsigelsen var ugyldig, og han skal derfor heller ikke betale rykkergebyret.

Med venlig hilsen

Annette Hansen