Skal grundejerforening selv betale incassosalæret?

JEG HAR ET SPØRGSMÅL TIL DIG, SOM FORMAND FOR VORES GRUNDEJERFORENING.

JEG HAR MEGET BESVÆR MED ET AF MEDLEMMERNE. HAN HAR KØBT ET HUS OG IFØLGE VORES VEDTÆGTER SKAL HAN INDBETALE ET INDMELDELSESGEBYR PÅ 25 KR.

VI HAR SENDT HAM ET BREV OM, AT HAN SKAL BETALE INDEN 1. DECEMBER 1996. ELLERS BLIVER SAGEN SENDT TIL INCASSO. JEG HAR KONTAKTET EN ADVOKAT, SOM HAR SENDT HAM EN INCASSOOMKOSTNING PÅ 625 KR. PLUS VORES GEBYR PÅ 25 KR.

VORES KASSER KONTAKTEDE MIG IDAG OG INFORMEREDE MIG OM, AT VORES BESVÆRLIGE MEDLEM BETALTE SIT INDMELDELSESGEBYR PÅ 25 KR. DEN 2/12 1996. VI HAR FÅET KONTOUDTOG FRA GIROBANKEN I SIDSTE UGE. ADVOKATEN HAR SENDT RYKKERBREV DEN 8/12. HVEM BETALER DE 625 KR. TIL INCASSOOMKOSTNINGER? 

SVAR:

Jeg går ud fra, at kravet på de 25 kr. var forfaldent længe før d. 01.12.1996, og at der er tale om et påkrav, hvor du anførte, at beløbet skulle være betalt inden d. 01.12.1996.

Debitors betaling mandag d. 02.12.1996 er derfor strengt sket efter udløbet af den absolut sidste frist, da du jo ikke havde skrevet senest d. 01.12.1996, som var en søndag, men inden d. 01.12.1996.

Hvis du har sendt sagen til incasso d. 02.12.1996 må udgangspunktet være, at debitor skal betale incassosalær, da det afgørende er, hvornår sagen er sendt til incasso, og ikke hvornår advokaten sender sit incassobrev, jf. Stakemann Hansen: Advokatsalærer side 102 f.

Hvis du har sendt sagen til incasso på et tidspunkt, hvor du eller kasseren burde vide, at der var sket betaling, må foreningen selv betale incassosalæret.

Du bør drøfte spørgsmålet med foreningens advokat. Hvis advokaten ikke tør garantere, at I kan vinde en sag om incassosalæret, vil jeg fraråde, at I fører en sag herom. Advokaten vil formentlig nedsætte sit salær over for foreningen ret så betydeligt, således at han blot skal have dækket omkostningerne til sagen oprettelse.

I øvrigt kan det ikke være rigtigt, at incassosalæret af 25 kr. er opgjort til 625. kr. Ifølge taksterne, som ganske vist er ophævede pr. 01.08.1996, udgør incassosalæret af 25 kr. kun 305 kr. + moms eller i alt. 381,25 kr.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg