Skal jeg betale ekstra, fordi svenden havde en lærling var med?

Er det tilladt for et VVS-firma at sende både en lærling og en svend ud til mig for at skifte 2 vandhaner og derefter kræve at jeg betaler 2 timer for svenden og 2 timer for lærlingen. 

Lærlingen var helt ny, og jeg forstår ikke hvorfor jeg skal betale en timeløn på kr. 196 + moms for ham også??. 

Hvad kan jeg gøre? - jeg ønsker ikke at betale for lærlingen.

Svar:

Når et arbejde udføres efter regning, altså uden der er afgivet tilbud på forhånd, er håndværkeren efter gældende regler berettiget til at kræve, hvad der skønnes rimeligt i forhold til arbejdets kvalitet, omfang, kompleksitet og måske betydning for kunden. Det er der jo ingen overordnede regler for, men det må vurderes fra sag til sag og i sidste ende afgøres en eventuel uenighed af domstolene.

I dit tilfælde lyder det til, at det var overflødigt at bruge to folk til arbejdet, så medmindre VVS-installatøren har en god grund til at de kom to til stede, mener jeg ikke du behøver betale for lærlingen. Du skal selvfølgelig ikke betale ekstra for hans oplæring.

Du kan muligvis indbringe sagen for Ankenævnet for VVS-installationer. Dette ankenævn behandler klagesager fra forbrugere, såfremt VVS-installatøren er medlem af DS (Dansk Smedemester forening). Du kan eventuelt læse mere om foreningen, samt om hvorledes du iværksætter en klagesag på www.ds-net.dk.

Med venlig hilsen

advokat Jette Jessen

Ret & Råd, Hinnerup

jug-logo.jpg (14017 bytes)