Kan EuroPark kræve parkeringsbøde, når jeg havde gyldig p-billet i forruden?

Jeg er målløs, idet jeg har modtaget bødekrav fra Europark vedrørende parkeringsbøde trods jeg har gyldig kvittering for betalt afgift. Kan det virkelig være rigtigt at de kan gøre krav om betaling?

Jeg skriver til jer idet jeg har fået en parkeringsbøde fra Euro Park vedr. parkering i Banegårdscentret 5000 i Odense.

Jeg havde gyldig billet liggende i forruden.

Bøden er udstedt d. 27-11 2001 kl. 17.28 - 17.38. Jeg har billetten med datoen gældende til 20:34 og beløb 30.00 hvilket med banegårdscentrets timetakst på 8 kr. i timen med lidt tilbageregning skulle bevise at jeg har haft gyldig billet fra kl. 16.49.

Jeg har sendt kopi af billetten til Europark samt meddelt at jeg ikke har i sinde at betale.

Nu har jeg så i dag fået brev fra Europark hvor de meddeler, at de har behandlet indsigelsen, men at indholdet ikke danner grundlag for frafald fra deres side. De siger endvidere at de har fulgt de retningslinjer, der omfatter deres sagsbehandlingsprocedure, og disse er ufravigelige. De giver mig en frist på 10 dage til at betale ellers vil sagen overgå til
incasso hos deres advokat.

Efterfølgende har jeg talt med een fra Europark,  som påstår at det er deres procedure at sende en sådan sag til incasso. 

Hendes begrundelse var, at de ofte har sager hvor folk har modtaget parkeringskvittering fra andre bilister den pågældende dag og derfor.

Det kan da ikke være rigtigt eller nok i en retssal ??

Jeg har vidner ( min familie kone og to børn ) på at jeg havde gyldig billet. - Europark må jo tro at jeg efterfølgende har udskrevet billetten eller modtaget den fra en anden, men det har jeg ikke.

Svar:

Hvis du har haft din p-billet liggende på et synligt sted i forruden - og hvis du kan dokumentere det - kan du roligt lade det private p-korps gå videre med sagen, for i så fald taber p-korpset den.

Det er EuroPark, der skal bevise, at du har parkeret i strid med de p-restriktioner, der er indført på det privatejede p-areal. Og kan EuroPark ikke løfte denne bevisbyrde, vinder du som sagt sagen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund