Skal jeg betale 200 kr. for at besøge nogle erotiske sider, som var mærket "gratis" eller "free"?

For nogen tid siden var jeg inde og kigge på nogle erotiske sider på internettet. Da jeg ikke vil betale for denne "service", valgte jeg kun at klikke mig ind på sider mærket "gratis" eller "Free".

Nogle af disse sider er imidlertid indrettet på en sådan måde, at når man klikker i et felt, så begynder der at åbne sig en hel masse sider, som det tager en del tid at lukke ned igen. Hvis det i det hele taget kan lade sig gøre!

En af disse sider, som blev åbnet i baggrunden, viste sig at være i gang med at ringe op til et nummer, som jeg ikke havde bedt om. Og efter nogen tid lykkedes det at få afbrudt opkaldet ved at lukke Internet Explorer.

Efter nogen tid fik jeg så en opkrævning på knap 200,00 kr. for dette opkald. Da jeg ikke havde bedt om at få ringet op, så valgte jeg at ignorere kravet.

Nu bliver jeg truet med retslig inkasso, hvis jeg ikke betaler.

Hvad skal jeg gøre??

Svar:

Jeg går ud fra, at du har fået en særskilt opkrævning fra firmaet - altså at du ikke er blevet opkrævet beløbet over din telefonregning. I givet fald vil jeg råde dig til skriftligt at reklamere overfor selskabet, og i brevet anføre at du på intet tidspunkt er blevet gjort opmærksom på, at benyttelse af tjenesten kostede penge, og at du derfor ikke er forpligtet til at betale.

Ofte sender nogle af disse udbydere sagen til inkasso - og modtager du et inkassobrev - må du bare fastholde, at du ikke er forpligtet til at betale. Til dato er ingen af sådanne sager blevet indbragt for retten af udbyderen - men går de videre med deres krav og indbringer sagen for retten, vil jeg anbefale dig at tage kontakt til Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S - der i givet fald gerne vil have besked/evt. indtræde i sagen.

Med venlig hilsen

Birgit Thrusholm

Ret & Råd, Køge