Hvor lang tid dækker garantien på min mobiltelefon?

Jeg har et spørgsmål angående garanti og rettigheder vedrørende reparation. Jeg købte en mobiltelefon d.28-09-02 pris 3899,95. kr.

Den blev indleveret til reparation d. 28-08-03 og tilbageleveret d.04-09-03 blev brugt en dag, og indleveret igen d. 06-09-03 for samme fejl, tilbageleveret 14-09-03 brugt 3 dage og nu igen melder den samme fejl, og jeg kan igen indlevere den til reparation. 

Hvor mange gange bør jeg acceptere det, og hvad med garantien, hvor lang tid dækker den efter reparation og hvor meget.

Svar:

Reklamationsretten gælder i 2 år efter købet. Ved reparation gælder der 5 års forældelse - dvs. at er der tale om en fejl - som mobiltelefonen tidligere er blevet repareret for - og har denne reparation ikke været god nok, kan man reklamere i op til 5 år efter reparationen. 

Hvor mange gange man skal finde sig i at samme fejl viser sig - er lidt forskellig afhængig af produktet - men umiddelbart må 2 afhjælpningsforsøg for samme fejl ved en mobiltelefon anses for værende nok. 

Jeg vil derfor anbefale dig at meddele sælgeren, at såfremt mobiltelefonen efter reparationen fortsat ikke virker (samme fejl viser sig inden for kort tid), da vil I ophæve købet - altså kræve pengene tilbage. Vil sælgeren ikke acceptere dette, vil jeg anbefale jer at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet

Med venlig hilsen

Birgit Thrusholm

Ret & Råd, Køge