Hvor mange hunde må man have?

Jeg kunne godt tænke mig at få oplyst, hvor mange hunde man må havde inden for bymæssig bebyggelse. 

Jeg har på tiden 3 tæver ( dværgschnauzere ) som det er planen at vi vil bruge til udstillinger og avl . Jeg er meget i tvivl om, hvor mange hunde jeg må havde her inde i byen. 

På Teknisk Forvaltning i min kommune ikke kan jeg få det ordentligt oplyst. 

Hvornår anser man det for erhverv og hvornår er det en hobby ?

Svar:

Som tommelfingerregel må du have op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, og det fremgår af § 3 i en bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssigt dyrehold:

"Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold på højst: 
  1) 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg, eller 4 heste med tilhørende føl, eller 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, eller en tilsvarende produktion, eller 10 får med lam, eller 10 geder med kid,
  2) 30 stk. høns,
  3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, eller
  4) tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, når dyreholdet består af flere af de under stk. 1 nævnte former for dyr, uden at grænsen for antallet af dyr under det enkelte punkt i definitionen overskrides.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund