Er der fortrydelsesret ved køb på en internet-auktion?

Min søster har kommet til at byde paa en internetauktion og har nu fået at
vide, at hendes bud er det højeste. 

Spørgsmålet er herefter, hvorvidt forbrugeraftalelovens regler om fjernsalg og 14 dages fortrydelsesret er gældende for køb paa internetauktioner eller kun for "almindelige" køb paa internettet. 

Jeg er klar over, at der er en undtagelse for auktioner vedr. fjernsalg, men er ikke klar over om denne undtagelse også er
gældende for internetauktioner, da de to former for auktioner ikke er ens.

Svar:

Ved handel på internatauktioner gælder der ikke samme regler som ved handel på almindelige auktioner. På internetauktioner gælder de almindelige regler for køb.

Grunden til at der gælder andre regler for Internetauktioner i forhold til "almindelige auktioner" er bl.a., at man ikke her som på de "almindelige auktioner" har mulighed for at besigtige varen inden man byder på den. 

Hvorvidt din søster har fortrydelsesret afhænger af, om det er en erhvervsdrivende eller om det er en privat person, der har udbudt varen på internetauktion.

Er varen købt af en privat, dvs. en privat person som sælger sine ting via internetauktionen, har man kun fortrydelsesret, hvis dette er aftalt.

Har man derimod som forbruger købt varen af en erhvervsdrivende, er der en fortrydelsesret på 14 dage efter, at varen er modtaget. Hvis oplysning om fortrydelsesretten ikke er givet inden købeaftalens indgåelse, skal den gives snarest efter, at aftalen er indgået. Det vil her, hvor der er tale om køb på internetauktion, sige, at du i hvert fald snarest efter at have modtaget oplysning om, at du har vundet auktionen, skal have oplysning om fortrydelsesretten.

Fristen på de 14 dage løber tidligst fra den dag din søster har modtaget oplysning om fortrydelsesretten. Oplysningen kan f.eks. være givet pr. almindelig brev, elektronisk post, diskette eller på anden måde, der gør det muligt at gemme oplysningen. Hvis fristen udløber en lørdag, søndag, helligdag eller grundlovsdag, forlænges fristen til næste hverdag. Hvis du ikke har fået oplysningerne på skrift, forlænges fristen i op til 3 måneder.

Med venlig hilsen

Peter Eliasson Tønder og Claus Bonde Mikkelsen