Kan jeg hæve købet af en kryptoid hund?

Vi har for et par måneder siden købt en hanhund som vi skulle have brugt til udstilling og avl.

Nu viser det sig at han sandsynligvis bliver kryptoid (kun en sten i pungen). Dette udelukker os fra at kunne bruge ham til noget af delene. 

Avleren vi kun yde en erstatning på 1/3 af prisen, men vi mener at vi efter købeloven må have krav på det fulde beløb, da det jo er en defekt vare vi har fået: Vi vil i så tilfælde også levere hunden tilbage. 

Hvad siger loven om dette ?

Svar:

I har ret i, at det hos hanhunde må betegnes som en væsentlig mangel, hvis hunden er kryptoid, da den dermed ikke kan bruges til hverken avl eller udstilling.

Det springende punkt i forhold til sælger er imidlertid, at sælgeren kun hæfter for mangler, der har været til stede på købstidspunktet. Det afgørende er med andre ord, om man allerede på købstidspunktet kunne konstatere, at hunden ville blive kryptoid - hvilket mig bekendt ikke er teknisk muligt, da lidelsen - ud over at være arvelig, jvf. avlsforbudet - også optræder spontant og jo altså først viser sig når hunden er ved at blive kønsmoden.

Medmindre der er givet egentlige garantier fra sælgers side, eller truffet særlige aftaler herom i købekontrakten (hvis en sådan eksisterer), må konklusionen derfor blive, at I ikke er berettigede til at hæve handelen.

Venlig hilsen

Med venlig hilsen

Husen Advokater

Karen Kaufmann