Hvad er ideen med et holdingselskab?

Hvad er et holdingselskab, og hvordan virker det, og hvad koster det at oprette?

Svar:

Et holdingselskab er groft sagt et selskab, der ejer aktierne eller anparterne i et andet selskab.

Der kan være store fordele ved at have det, hvis man i forvejen ejer aktier/anparter i et selskab personligt. Særligt hvis man er i god tid og vil generationsskifte eller senere sælge uden personligt at blive beskattet.

I holdingselskabet gælder det, at hvis det bare ejer mindst 25 % af datterselskabet i mindst et år, kan det tage udbytte skattefrit op (gælder danske holdingselskaber). Dermed kan kapitalen i datterselskabet minimeres til det er forretningsmæssigt fornuftigt. Dermed kan det gøres billigere at købe for en søn eller kompagnon eller en helt tredie.

Når man sælger datterselskabet skal man betale for avancen på aktierne/anparterne hvis man ejer det personligt. Har man ejet det i mindre end tre år er det kapitalindkomst, ellers er det aktieindkomst (28-43 %).

Når man sælger datterselskabet men det er ejet af holdingselskabet i over 3 år er salget skattefrit.

For at tage penge ud af holdingselskabet i udbytte betales 28-43 % i skat.

Det koster omkring 4-10,000 kr at oprette et holdingselskab alt efter hvilken rådgivning du får med, om der skal være flere om at eje datterselskabet osv.

Med venlig hilsen

Keller Advokatfirma

Flemming Keller Hendriksen
Advokat, Non-practising Solicitor of the Supreme Court of England and Wales