Kan en bank nægte at oprette en lønkonto?

Hej

Kan en bank nægte en oprettelse af en lønkonto, når jeg er registreret i RKI.

Det mener jeg ikke, da vi jo alle for at få udbetalt offentlige ydelser skal have et pengeinstitut.

SVAR:

Nej, det kan en bank ikke.

Det følger direkte af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 19, at et pengeinstitut ikke uden en individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.  

At du er registreret i RKI, er ikke nogen saglig begrundelse.

Fastholder banken, at den ikke vil oprette en lønkonto til dig, kan du klage til Finanstilsynet, der kan give banken et påbud samt pålægge bøde.

Med venlig hilsen

Camilla Nowak
___________________


Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500

Mail: cn@askt.dk