Kan vi ophæve købet af computer, der stopper, når den bliver varm?

Vi har købt en computer over internettet og fik den leveret med posten (betaling per efterkrav) den 22. december 2000. Desværre var computeren allerede ved leveringen behæftet med en fejl, som får den til at stoppe, ligeså snart den bliver varm.

 Vi kontaktede forhandleren den første hverdag efter jul, og han havde nogle forslag til, hvad der kunne være i vejen. Det brugte vi nu nogle dage til at efterprøve, uden at dette have nogen effekt. Herefter sendte vi computeren tilbage til forhandleren til reparation, og han udskiftede en køler. Dette har hjulpet noget, men computeren stopper stadig når den bliver varm, men nu går der blot lidt længere tid. Fejlen er således ikke udbedret.

Vi har således en computer, som aldrig har virket, og som trods reparation stadig er behæftet med den samme fejl.

Vi har selv betalt fragten første gang computeren blev sendt til reparation, og det kan blive ganske bekosteligt, hvis computeren flere gange skal sendes frem og tilbage.

Kan vi kræve handlen ophævet ?

 Svar:

Som du har beskrevet situationen, står du med alle kortene på hånden.

 Jeg går ud fra, at du har købt computeren som privat forbruger, og ikke som erhvervsdrivende. Som jeg ser situationen har du den 22. december påberåbt dig en mangel (det at computeren ikke bliver kølet i tilstrækkelig omfang). Dette har forhandleren tilbud at afhjælpe, uden at dette har givet noget positivt resultat.

Som udgangspunkt kan du ikke hæve købet eller kræve omlevering, når sælger har tilbudt at afhjælpe problemet. Dette gælder dog ikke, hvis afhjælpningen ikke sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for dig.

Mht. rimelig tid, må den nok anses at være gået, og med hensyn til omkostningerne, er det klart, at dette skal ske vederlagsfrit for dig, hvilket vil sige at forhandleren skal betale portoen, hvis du insisterer herpå. Dette følger af Købelovens § 79

Da første forsøg på afhjælpning ikke er lykkes, og da man nok må betragte den tid som er forløbet som udover rimelig tid, har du nu mulighed for at hæve købet eller kræve omlevering.

Men inden du foretager dig noget, ville jeg nok kontakte forhandleren, og stille ham overfor følgende muligheder, således at han er klar over hvad dine intentionen er.

  1. Enten afhjælper han problemet øjeblikkeligt efter at have modtaget computeren fra dig og mod at betale portoen for din forsendelse af computeren,
  2.  eller også vil du hæve købet og have pengene tilbage inklusiv forsendelse.
 Skulle det forholde sig således at det er dig som har krævet at sælger skal afhjælpe problemet er situationen ikke meget anderledes. Du vil stadig kunne hæve købet, eller vælge at få udbedret computeren et andet sted for sælgers regning, dog ikke hvis udbedringsbeløbet er uforholdsmæssigt stor, og slet ikke uden at du giver sælger en klar skriftlig besked om at dette er din hensigt.

 Opstår der problemer, kan du altid kontakte forbrugerstyrelsen og klage, eller kontakte en advokat, for udfaldet vil helt sikker falde ud til din fordel, især når det er sælger og ikke dig som har forestået samlingen af computeren

 Med venlig hilsen

 Claus Bonde Mikkelsen

PS:    Hvis der er tale om en AMD processor, Duron eller Athlon Thunderbird, og størrelsen er over 800 Mhz, er der rent faktisk kun få kølere, der køler godt nok til at holde temperaturen under 50 grader Celcius. Især Fanner Tech Spire (Amd godkendt om til 1000 Mhz - den holder hvad den lover, men heller ikke mere), ThermalTake Cromeorb Super (Certificeret op til 1,5 Ghz) eller GlobalWin FOP32 (Amd godkendt op til 1200 Mhz, men mere end 1100 Mhz er ikke anbefalelsesværdig). Kan han ikke løse problemet med en af disse kølere, er enten CPU/bundkort defekt, og skulle dette være tilfældet, vil jeg stærkt anbefale dig at hæve købet, for her kan der være tale om en periodisk fejl, og ud fra personlig erfaring kan den godt gemme sig i længere tid, for så pludselig at træde frem i lyset.

Er der tale om en Intel processor, plejer køling ikke at være et problem, så i denne situation ville jeg klart vælge at hæve købet, for ellers kan fejlfindingsprocessen blive særdeles lang.