Er min 13 år gamle gæld til DLR bortfaldet?

Efter at være gået på tvangsaktion med en gård i 1983 kommer DLR nu så mange år efter og forlanger et beløb de mener at have tilgode.

Jeg har ikke hørt fra dem siden før tvangsaktionen. De har heller ikke sendt en opgørelse over deres påståede tilgodehavende efter at de havde solgt gården videre i sommeren 1983. Juridisk ved jeg godt, at der er en forældelsesfrist på 20 år.

Har I et forslag

SVAR:

Du hæfter personligt for den udækkede restgæld i 20 år. Renterne forældes dog på 5 år fra forfaldstid.

Du kommer næppe igennem med, at DLR ved passivitet har mistet sit restkrav. De har ikke haft pligt til at sende dig årlige opgørelser eller at retsforfølge dig på et tidligere tidspunkt.

Opgørelsen af restgælden kan let tænkes at være forkert. Du kan kræve, at du godskrives det fulde merprovenu, hvis gården blev videresolgt i 1983 til en højere pris end budsummen på tvangsauktionen.

Hvis du nu ejer aktiver, som der kan gøres udlæg i, kan det naturligvis betale sig at søge at få en løsning på problemet med den gamle gæld - evt. ved betaling af et mindre eengangsbeløb mod saldokvittering.

Hvis du ikke ejer aktiver, som der kan gøres udlæg i, og heller ikke regnes med senere at blive ejer af sådanne aktiver, er problemet med størrelsen af den gamle gæld noget mindre interessant.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg