Sælgeren ved en Internet auktion vil ikke sælge alligevel


Jeg har på et dansk website vundet en auktion og kort efter kontaktede jeg sælger for at aftale betaling og afhentning.

Nu påstod sælger, at denne havde en anden køber, der ville give mere og hvis jeg ville have varen så skulle jeg byde over.

Jeg nægtede og refererede til de betingelser som auktionssitet fungerer under (de henviser også til aftaleloven) og jeg forlangte, at handelen skulle gennemføres.

Efter et par dage fik jeg svar om, at nu var varen solgt.

Det gør mig virkelig vred - har jeg ikke krav på, at sælger enten anskaffer mig et tilsvarende produkt eller en form for kompensation for jeg føler selv, at jeg havde gjort en rigtig god handel?

Samtidig har jeg det problem, at sælger er forholdsvis anonym, jeg har kun en e-mail adresse.

Har jeg krav på at få udleveret navn og adresse på sælger af dennes internetudbyder ?

Svar:

Tak for dit spørgsmål.

Når der er givet hammerslag på en auktion, og du er højestbydende, har sælger naturligvis pligt til at sælge varen til dig til den budte pris - uanset om der er tale om et hammerslag i cyberspace!

Når sælgeren nægter at opfylde sin del af aftalen, er der tale om en uberettiget annullation fra hans side, hvilket du kan kræve kompensation for.

Jeg foreslår, at du sender ham en e-mail, hvori du gør ham opmærksom på, at:


Du har ret til den bestemte vare (naturalopfyldelse), men da du nu erfarer, at varen er solgt til anden side, giver du ham en frist på (f.eks.) 10 dage til at fremskaffe en tilsvarende vare, med hensyn til stand, kvalitet og funktion.

Hvis du ikke modtager varen, når de 10 dage er forløbet, forbeholder du dig ret til at købe varen et andet sted på sælgerens vegne, og til at kræve dit eventuelle tab herved erstattet af sælger. Dit tab vil være differencen mellem den pris, som sælgeren tilbød, og den pris, som du blev nødt til at betale ved den anden forhandler.

Rent juridisk betegnes dette som et "dækningskøb".


Med hensyn til at få fat på personens rigtige adresse, så foreslår jeg, at du også skriver et brev til auktionssitet, hvor du fortæller dem om det hændte.

Gør dem opmærksom på, at hele fundamentet for at drive auktion på Internettet ville falde sammen, hvis man ikke kunne forpligte sælgeren til at leve op til sine løfter. Du har derfor brug for at få navn og adresse på sælgeren, så du kan rette dit krav direkte mod ham, og eventuelt stævne ham.

Skulle det komme til en retssag mellem dig og sælger, vil auktionssitet kunne blive inddraget i sagen og forpligtet til at udlevere navnet og adressen i henhold til Retsplejelovens § 299.

I dit brev til auktionssitet, kunne du eventuelt vedlægge en kopi af din mail til den uhæderlige sælger.


Du skal være velkommen til at skrive tilbage og fortælle, hvordan sagen videre forløber.


Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg