Må varer, der er købt via fjernsalg, returneres, selvom de er blevet åbnet?

Hej Familieadvokaten.

Jeg er blevet i tvivl om en sag.

Hvis jeg som køber har bestilt en vare via fjernsalg og kommer til at åbne pakken eller på anden måde beskadige produktet, men alligevel ikke ønsker at beholde det, kan jeg så levere produktet tilbage?

Svar:

Du kan måske godt bruge din fortrydelsesret, selv om varen er blevet beskadiget, for der står følgende i § 8 stk. 2 i lov om visse forbrugeraftaler:

"Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side".

Med det kan blive vanskeligt at bevise, at beskadigelsen ikke skyldes uagtsomhed fra din side.

Derimod afskæres du ved visse varer for at bruge fortrydelsesretten, hvis du har brudt forseglingen, fx ved køb af cd'er eller edb-programmer.


Med venlig hilsen

Erik Frodelund