Må kommunen nægte kontanthjælp til min søn, fordi han har glemt at indsende en blanket?

Min søn får bistandshjælp, hvad han desværre har fået i mange år nu, men for et par måneder siden glemte han at indsende en blanket, hvilket medførte, st han ingen bistandshjælp har fået i juni og juli - og vel heller ikke får nu i august.

Jeg har måttet lægge ud for ham til husleje, og da han er eneforsørger, kan jeg ikke fortså, at de bare sådan kan holde hans bistandshjælp tilbage, så han ikke har noget at leve af, men skal låne hos mig.

Jeg er folkepensionist og kan ikke blive ved med at lægge ud.

SVAR:

Det fremgår ikke, hvilken form for blanket, din søn har glemt at indsende.

Uanset dette, er det kun i ganske få tilfælde en kommune kan nægte at udbetale hjælp. Faktisk kan hjælpen kun ophøre, såfremt modtageren eller ægtefællen uden rimelig grund afviser et tilbud om arbejde, aktivering eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, og kun så længe muligheden for at benytte tilbudet består. Såfremt tilbudet er bortfaldet kan kontanthjælpen ydes mod tilbagebetaling.

Endvidere kan kontanthjælp nægtes, såfremt man selv har formue eller modtager andre ydelser, det være arbejdsindtægt, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, pension o.lign.

Jeg foreslår, at din søn beder kommunen om en skriftlig afgørelse om, hvorfor han ikke kan få kontanthjælp. Om nødvendigt, så påklag denne afgørelse.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde