Kan vi hæve vort køb af mandagsprinter?

Vi købte en printer i Tåstrup juni 99´, som har været defekt op til flere gange, hvor den har været til reperation. Den blev sendt afsted en gang pga.den væltede farve ud så den tværede. Der blev der sagt at der ikke var noget galt , men de havde afligevel rettet fejlen .
Derefter har den været 3 gange til reperation pga. dårlig udskrift , vil ikke tage papir og renser konstant printerhoveder (længe). Med det resultat at den sagde at der ikke var mere farve i patronerne , hvilket der var.

Nu står vi igen og skal have den til rep. pga. hardwarefejl og vi vil vide, hvor længe vi skal finde os i at vores MANDAGSPRINTER skal repareres, da vi har 3 års garanti endnu.og kan det være rigtigt at man køber en printer til næsten 2000,- og for pengene får man en defekt printer, som skal være til rep.2/3 af den tid vi har haft den.

Da vi i forretningen krævede en ny printer blev alle vores printerfejl rettet, uden af de ville indrømme at der var noget galt. Vi kom ialt til at snakke med 8 forskellige personer omkring rep. og printerens muligheder, og vi vil nok sige at de havde en undskyldning for alt , hvilket for os er svært at  modargumentere, da vi ikke er teknikere

SVAR:

Efter købeloven har sælger ret til at forsøge at udbedre de mangler, som printeren er i besiddelse af. Der er dog grænser for hvor mange gange, sælger skal have lov til at udbedre. Hvis det er den samme fejl (dårlig udskrift) som sælgeren ikke kan udbedre, har sælger efter min opfattelse haft forsøg nok i jeres tilfælde.

Da jeres printer er under et år gammel mener jeg, at I er berettiget til at hæve købet, d.v.s. I har krav på at få jeres penge tilbage mod til gengæld at levere printeren tilbage.

Hvis sælgeren ikke vil medvirke hertil (sørg for at fremsætte jeres krav skriftligt !!!), vil jeg anbefale, at I rejser en sag i Forbrugerklagenævnet, der har til huse hos Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S., tlf 32 57 01 00. I skal rekvirere et klageskema til brug for sagen.

Med venlig hilsen

Brian Bruun Hansen, advokat

Ret & Råd, Ballerup

retraad.gif (5798 bytes)