Hvor mange tilbud må jeg indhente på udskiftning af mit tag?

Jeg står for at skulle udskifte mit tag på huset.

I den forbindelse vil jeg gerne vide, hvor mange tilbud jeg må hjemtage og hvor hjemmelen findes.

Er der andre forhold man bør være opmærksom på i denne forbindelse.

SVAR:

Da jeg går ud fra, at du ikke vil holde en egentlig licitation på arbejdet, må du i henhold til Licitationslovens § 5 stk. 1 ikke indhente flere end 2 underhåndsbud på samme stykke arbejde før 6 måneder efter det sidste tilbud eller 3 måneder efter, at du har annulleret de modtagne bud.

Du skal bede om egentlige tilbud, idet overslag ikke er bindende tilbud og derfor ikke binder håndværkeren. Arbejde udført i henhold til overslag er almindeligt regningsarbejde, hvor det nærmest er dig, der skal bevise, at regningen til sin tid er urimelig.

Med venlig hilsen

Advokat Tom Tønnies

Ret & Råd, Vejen

jug-logo.jpg (14017 bytes)

NB: Fra d. 01.09.2001 er licitationsloven ophævet og afløst af lov om indhentning af tilbud. Der gælder herefter ikke længere begrænsninger i det antal tilbud, som man må indhente.