Kan vi få erstatning fra fiskehandler, som har solgt os en fordærvet makrel?

Min kæreste og jeg er begge blevet forgiftet og meget syge efter indtagelse af en røget makrel!.

Har vi nogen som helst mulighed for at få en slags erstatning fra fiskehandleren?

Hvad er proceduren?

Skal vi søge læge for at få "beviser", skal vi fremvise den fordærvede makrel, som jo forlængst er smidt ud, eller er det bare en risiko man må tage som forbruger i dette land!! "

SVAR:

I Danmark er en producent af et givet produkt, ansvarlig, såfremt dette produkt lider af en defekt, som medfører skade; - f.eks. personskade.

Dette ansvar følger af produktansvarsloven, som er et forbrugerbeskyttelsesinitiativ fra EU. Af samme lov følger, at det er forbrugeren - dvs. jer - som skal bevise følgende:

1. At der foreligger en skade, som er omfattet af loven
2. At det skadevoldende produkt (makrellen) er "defekt"; - dvs. at makrellen var fordærvet eller lign.
3. At denne defekt (nr. 2) forvoldte skaden (nr. 1); - der skal således være årsagssammenhæng mellem forgiftningen og makrellens fordærvethed.

Denne bevisbyrde påhviler forbrugeren, og såfremt man ikke har resterne af det skadevoldende produkt (makrellen), da vil det være umuligt at løfte bevisbyrden for både defekten og årsagsammenhængen.

I spørger om man skal søge læge for at få "beviser", og om man skal fremvise den fordærvede makrel. Svaret er ja. Lægen skal undersøge jer, og godtgøre, at der foreligger en madforgiftning, og makrellen skal undersøges af f.eks. levnedsmiddelkontrollen eller lign. med henblik på at få fastslået, om makrellen var fordærvet og i stand til at påføre jer forgiftningen.

Det er en særdeles vanskelig bevisbyrde at løfte; - specielt ved madvarer, idet disse ofte blot smides ud. Hertil kommer, at fiskehandleren kan gøre gældende, at forgiftningen stammer fra andre af jeres varer end lige makrellen, ligesom makrellen eventuel kan være blevet "inficeret" i køkkenet eller af andre madvarer.

I dansk retspraksis har spørgsmålet om forgiftede madvarer været prøvet i 1998 af Vestre Landsret (UfR 1999.111 VLD). Det lykkedes her for forbrugeren at godtgøre, at man havde fået en salmonellaforgiftning af hakket oksekød købt hos en dagligvarebutik, og at forgiftningen ikke stammede fra andre varer eller dårlig køkkenhygiene. Dette skyldtes alene, at skadelidte havde en nedskrevet kostplan, samt straks kom under lægebehandling, og handlede 90 % af sine varer hos sælger af oksekødet, ligesom det var muligt at konstatere salmonellabakterier hos forbrugeren. Desværre for forbrugeren var ansvaret forældet, da der var forløbet mere end 5 år, så der kom ikke noget ud af det.

Som I skriver: det er "en risiko man må tage som forbruger i dette land".

Med venlig hilsen,

Martin Skovbjerg

DRACHMANN ADVOKATER

Ret & Råd, Helsingør

retraad.gif (5798 bytes)