Kan jeg aflevere min bil til finansieringsselskabet og dermed slippe for at betale restgælden?

For knap halvandet år siden købte jeg en brugt bil hos en bilforhandler. Den kostede 150.000 kr., og bilforhandleren formidlede et lån hos et finansieringsselskab. I købekontrakten står "Sælger forbeholder sig ejendomsretten ..."

Jeg har besluttet, at jeg ikke vil have bil mere, da jeg synes det er for dyrt. Jeg kan godt betale afdragene, men jeg vil gerne har lidt flere penge i dagligdagen. Jeg har derfor gennem de sidste 3 måneder forsøgt at få bilen solgt, dels gennem annoncering i Den Blå Avis og Internettet, hvor jeg har haft den sat til salg for 130.000, 125.000, 115.000, 110.000, 105.000 og 100.000 kr., men der har ikke været nogle henvendelser. Derudover har jeg spurgt 4 bilforhandlere, om de var interesserede i at købe den, men det var de ikke. Jeg har spurgt forhandleren som solgte mig bilen, om han vil købe den tilbage, og han tilbød kun 80.000 kr.

Da restgælden er på 106.000 kr., blev jeg noget overrasket over, at han ikke ville give mere. Bilen er meget velholdt.

Mine spørgsmål er:

1. Kan jeg bare stille bilen hos forhandleren og dermed komme fri af gælden?

2. Skal man være i økonomiske problemer for, at man kan komme fri af gælden på denne måde?

3. Skal jeg udfærdige noget skriftligt eller skal jeg gennem fogedretten?

SVAR:

ad. 1. NEJ.

Du skylder ikke forhandleren noget, og forhandleren har ikke ejendomsforbehold. Tilbageleveringen skal derfor ske til finansieringsselskabet.

Du bør meddele finansieringsselskabet, at du ikke ønsker at fortsætte betalingerne, og at de derfor anmodes om at tage bilen tilbage - enten ved en frivillig aftale eller gennem fogedretten.

Du bør søge advokatbistand, hvis finansieringsselskabet ikke frivilligt vil bekræfte skriftligt, at du er frigjort for dine forpligtelser til at betale yderligere på gælden mod at du afleverer bilen til dem. Det er omtvistet, om du hæfter for den resterende restgæld, hvis du blot tilbagegiver bilen, selv om du ikke har misligholdt lånene, eller i en situation, hvor du godt kunne betale.

ad 2: Højesteret har i sagen UfR 2004.2062 HKK fastslået, at køber kan blive frigjort for resthæftelsen, uanset om misligholdelsen skyldes manglende betalingsevne eller betalingsvilje

ad 3: Du er beskyttet mod et yderligere krav, både hvis bilen tages tilbage gennem fogedretten eller ved en frivillig aftale som følge af, at du var i restance med betalingerne.

Du kan blive hængt op på restbeløbet, hvis du har udvist forsømmelighed, men ikke hvis værdifaldet skyldes almindelig slid og ælde.

Du kan læse mere om disse regler på emne nr. 645.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg