Gælder købeloven for mangler ved et høreapparat?

Hvilke regler gælder i forbindelse med køb af høreapparater fra privat forhandler. Er det købelovens alm. regler?.

Det vi er interesseret i at vide er, hvis apparatet er behæftet med mangler. Har man krav på et nyt, eller må man acceptere en reparation. og hvor mange gange kan man forvente at komme og få høreapparatet tilpasset.?

SVAR:

Det er købelovens regler om forbrugerkøb, der gælder, og derfor har du krav på at få udbedret alle eventuelle fejl og mangler, som du reklamerer over inden for det første år.

Sælgeren har ret til at udbedre mangler, men hvis det ikke lykkes, selv om der gøres flere forsøg på det, kan du ophæve handelen. Der kan imidlertid ikke sættes et fast antal på de forgæves reparations-forsøg, sælgeren må gøre, før handelen kan ophæves. Det vil afhænge af en helt konkret vurdering af den pågældende mangel i forhold til varens beskaffenhed og - i dette tilfælde - i forhold til kundens behov.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund