Skal vi betale over 2.000 kr. for et indledende møde på en halv time med en arkitekt?

Min kone og jeg står for at skulle udbygge min bolig med ca. 30 m2, og tog i den forbindelse før påske kontakt med et arkitektfirma i Vanløse, for at få en idé om, hvad arkitekttegningerne skulle koste. Stemmen i telefonen kom temmelig hurtigt frem til at "han lige skulle se hvad det drejede sig om", og aftalte en dato. Dagen kom, og arkitekten mødte op, og efter en lille halv times generel snak og lidt inspicering af vore hus, tog han afsted igen.

Vi havde i forvejen haft kontakt med en anden arkitekt, som vi syntes var lidt dyr, og havde derfor forventet et prismæssigt overslag efter mødet med denne arkitekt, men det kunne han ikke sige noget om før han havde snakket med den kollega, der skulle udforme tegningerne. Han udbad sig også forskellige tegnigner fra kommunen, som vi skulle fremskaffe før han "kunne komme i gang", hvilket den første arkitekt ikke havde brug for. Derudover virkede han temmelig omstændig og tilpas lidt interesseret i vores sag - ja nærmest småirriterret over vores få og generelle spørgsmål. Min kone og jeg fik derfor ikke det bedste indtryk af ham, og blev enige om at vi ikke ville anvende ham.

Vi ringede derfor - umiddelbart efter at han var taget afsted - til hans kontor, og sagde at han ikke behøvede at gå videre med sagen.For på den måde at spare ham for besvær med prisoverslag m.m.

Nu har vi så modtaget en regning på små 2.000,- for : 2 timers konsulenthonorar + kørselstillæg (ca. 230 kr).

Det mener vi ikke kan være rimeligt, idet han på intet tidspunkt havde gjort os det klart, at hans besøg ville koste os penge.

Har vi pligt til at betale denne regning?

SVAR:

Generelt er situationen, at arkitekter har krav på timebetaling for indledende skitseprojekter og lignende. Der er altså ikke nogen kutyme for, at  sådanne foreløbige undersøgelser ikke koster noget eller at der først skal betales, når der indgås en nærmere aftale med arkitekten.

Noget andet er, at regningen muligvis er lovlig høj, men henset til beløbets størrelse kan det næppe betale sig at klage til firmaets evt. brancheorganisation.

Med venlig hilsen

Sigurd Trolle

Ret & Råd, Kolding/Fredericia

jug-logo.jpg (14017 bytes)