Må taxaer kræve 6 kr. i gebyr ved betaling med dankort?

Er det lovligt, når taxaer opkræver 6,- i gebyr for betaling med dankort?

SVAR:

Konkurrencestyrelsen har d. 02.03.2000 bestemt, at et sådant gebyr ikke er lovligt.

Dette følger af lov om betalingskort § 20, stk. 3, hvor det hedder, at gebyret ikke må overstige betalingsmodtagers gebyr for betalingstransaktionen til kortudsteder. Da pengeinstitutterne ikke opkræver et særskilt gebyr fra vognmanden, kan denne ikke kræve gebyr fra kunden.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund