Kan en gældssanering ændres, hvis indtægterne senere stiger?

Hvis man efter gældende regler gennem skifteretten opnår at få en gældssanering,   (for eks. i form af en fast aftale med kreditorerne om månedlige afdrag af en procentdel af den oprindelige gæld), kan man da på et senere tidspunkt risikere at blive afkrævet for mere per måned, hvis husstandens indtægt stiger. Man kunne for eks være heldig at vinde i lotteriet, eller blive gift.

Jeg mener, at gældssaneringen er gældende - uanset størrelsen på husstandens fremtidige indkomst.

SVAR:

Jeg er helt enig i, at gældssaneringskendelsen står ved magt, selv om husstandsindtægten senere stiger.

Gældssaneringen kan ifølge konkurslovens § 229, stk. 1, nr. 1) på en kreditors begæring ophæves, hvis det oplyses, at skyldneren under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold, eller  hvis skyldneren groft tilsidesætter sine pligter ifølge gældssaneringskendelsen.

Det svigagtige forhold kan f. eks. bestå i, at skyldneren bevidst har fortiet, at han eller hun ville få en betydeligt højere indtægt end den, der er anført i budgettet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg