Kan man nægte at betale, hvis taxa-chaufføren ikke kan give tilbage på en 1.000 kr.-seddel?

Er man som taxachauffør forpligtet til at have så mange penge med, at man altid kan give tilbage på en 1.000 kr. seddel, og kan kunden i taxaen eventuelt nægte at betale, hvis man ikke er i stand til at give tilbage?

SVAR:

Da dansk lovgivning ikke indeholder regler på dette område, må svaret afhænge af, hvad der kan anses at være sædvane på det pågældende område.

Jeg mener ikke, at en taxichauffør er forpligtet til at kunne give tilbage på 1.000 kr. - fx på en tur til 85 kr. - men derimod at kunden:

1) enten på forhånd bør meddele, at vedkommende kun kan betale med 1.000 kr. (så der kan veksles undervejs),

2) eller må affinde sig med - og betale for - den ekstra kørsel, der er nødvendig for at få vekslet de 1.000 kr.

Kunden vil ALDRIG kunne slippe for at skulle betale, fordi chaufføren ikke kan give tilbage på 1.000 kr.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund