Skal jeg betale 60% i afgift, hvis jeg som 50-årig førtidspensionist hæver min kapitalpension?

Jeg er blevet førtidspensioneret p.g.a. en nedslidt ryg. Jeg er kun 50 år. Hvis jeg som førtidspensionist vil hæve min kapitalpension, skal jeg da også betale 60% i afgift ?

SVAR:

Det er korrekt, at udgangspunktet er, at der i 2012 skal betales 60 % i afgift, hvis utidig udbetaling finder sted, og at utidig udbetaling i udgangspunktet vil sige udbetaling før det fyldte 60. år.

Men i tilfælde af invaliditet kan man i nogle tilfælde nøjes med at betale 40 % i afgift.

Dette gælder ved udbetaling til ejeren på grund af varigt nedsat arbejdsevne, der er indtruffet efter oprettelsen af kapitalpensionen, og som efter lov om social pension berettiger ejeren til at oppebære førtidspension, eller som indebærer, at ejeren er tilkendt højeste eller mellemste førtidspension efter de før den 1. januar 2003 gældende regler herom i lov om social pension.

Udbetaling med en afgift på 40 pct. kan kun ske én gang. Du bør derfor overveje at hæve alle dine kapitalpensioner i samme kalenderår.

I 2013 skal der kun betales en afgift på 49,84% ved ophævelse i utide, og en nedsat afgift på 37,3% ved ordinær udbetaling, herunder udbetaling som følge af tilkendte af førtidspension

I 2014 skal der kun betales en afgift på 52% ved ophævelse i utide, og en nedsat afgift på 40,0% ved ordinær udbetaling, herunder udbetaling som følge af tilkendte af førtidspension

 

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600