Er en håndværker bundet af sit overslag?

En håndværker kommer efter aftale ud for at give tilbud på et reparationsarbejde på mit hus. Efter forskellige udregninger kommer han med et mundtligt tilbud på 2.000 kr inkl. moms. Jeg accepterer tilbuddet og anmoder om at få det tilsendt skriftligt forinden arbejdets påbegyndelse.

Da jeg ikke modtager tilbuddet trods et par tlf. rykkere udfærdiger jeg selv et overslag med åben plads til beløbsangivelse på håndværkerens pris for udførelsen af arbejdet samt underskrift. Håndværkeren præsenteres for overslaget ved arbejdets påbegyndelse og meddeler, at han har svært ved at give et overslag på 2.000 kr, idet der let kan løbe 1-2 timer ekstra på.

Jeg meddeler ham ,at det kan han jo blot tage hensyn til, idet han kan anfører et max. beløb. Han skriver i derfor 3.500 kr inkl.moms på overslaget.

Efterfølgende modtager jeg en regning på 5.600 kr og indbetaler under henvisning til det skriftlige overslag 3.500 kr.

Nu har jeg fra hans advokat modtaget en stævning (ikke forkyndt) med anmodning om at komme med et skriftligt svar på hans påstand om at et overslag ikke er bindende og jeg derfor skal bevise at håndværkerens regning er urimelig.

Mit spørgsmål er derfor om et overslag må overskrides med mere end 10 %?

Er overslaget at betragte som et underhåndstilbud, der er bindende for tilbudsgiveren?

Vil jeg tabe en evt. retssag ?

Vil retten overhovedet behandle en sag på under 3.000 kr.?

Hvorledes kan man sikre sig mod en sådan sag, hvor en håndværker sender en regning på næsten 3 gange det aftalte beløb?

SVAR:

Der gælder ikke nogen regel om, at overslag maksimalt må overskrides med 10%.

Overslaget er ikke et bindende tilbud, men du kan muligvis blive frifundet, hvis retten finder, at regningen er urimelig, eller at håndværkeren burde have underrettet dig om, at overslaget ville blive overskredet. Jeg foreslår, at du går regningen meget grundigt igennem for at kontrollere rigtigheden af det anførte time- og materialeforbrug.

Retten behandler naturligvis sagen, selv om den drejer sig om et beløb på under 3.000 kr.

Du bør en anden gang sikre dig ved at få et bindende tilbud og ikke blot et overslag.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg